Trang chủ

[row]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -30px 0px”]

[blog_posts style=”vertical” columns=”1″ columns__sm=”1″ columns__md=”1″ auto_slide=”7000″ ids=”3380,3434,3397,3393,3406,3401,3227,3156,3056,3015,3207″ show_date=”false” excerpt_length=”25″ comments=”false” image_height=”46%” image_width=”65″ text_pos=”middle” text_align=”left” text_bg=”rgb(239, 208, 98)” text_padding=”0px 10px 0px 12px”]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” class=”danh-muc”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”0″ margin=”0px 0px 0 0px” bg_color=”rgb(239, 208, 98)”]

[title text=”HĐ họ trần VN” color=”rgb(255, 255, 255)” size=”97″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small” padding=”9px 12px 0px 0px” margin=”0px 0px 0 0px” align=”right” bg_color=”rgb(239, 208, 98)”]

Sự kiện | Thiện Nguyện | Vinh danh | Văn hóa hội | Tin tức khác

[/col]

[/row]
[row class=”home-ht”]

[col span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_banner height=”480px” bg=”3350″]

[/ux_banner]

[/col_inner]
[col_inner span=”9″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px -65px 0px”]

[blog_posts style=”default” type=”row” columns=”3″ columns__sm=”2″ columns__md=”3″ cat=”3″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt_length=”9″ image_height=”100px” image_hover=”zoom” text_align=”left”]

Xem thêm >>

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” class=”danh-muc”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”0″ margin=”0px 0px 0 0px” bg_color=”rgb(239, 208, 98)”]

[title text=”HDNDN họ Trần VN” color=”rgb(255, 255, 255)” size=”96″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small” padding=”9px 12px 0px 0px” margin=”0px 0px 0 0px” align=”right” bg_color=”rgb(239, 208, 98)”]

Sự kiện | Thiện Nguyện | Vinh danh | Văn hóa hội | Tin tức khác

[/col]

[/row]
[row padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

[row_inner class=”home-ht”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_banner height=”480px” bg=”727″]

[/ux_banner]

[/col_inner]
[col_inner span=”9″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px -65px 0px”]

[blog_posts style=”default” type=”row” columns=”3″ columns__sm=”2″ columns__md=”3″ cat=”12″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt_length=”9″ image_height=”100px” image_hover=”zoom” text_align=”left”]

Xem thêm >>

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” class=”danh-muc”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”0″ margin=”0px 0px 0 0px” bg_color=”rgb(239, 208, 98)”]

[title text=”CLB Sĩ Quan Họ Trần” color=”rgb(255, 255, 255)” size=”96″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small” padding=”9px 12px 0px 0px” margin=”0px 0px 0 0px” align=”right” bg_color=”rgb(239, 208, 98)”]

Giới thiệu DN | Dịch vụ-Sản phẩm | Kết nối giao thương | Hội viên

[/col]

[/row]
[row padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

[row_inner class=”home-ht”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_banner height=”480px” bg=”3350″]

[/ux_banner]

[/col_inner]
[col_inner span=”9″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px -65px 0px”]

[blog_posts style=”default” type=”row” columns=”3″ columns__sm=”2″ columns__md=”3″ cat=”12″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt_length=”9″ image_height=”100px” image_hover=”zoom” text_align=”left”]

Xem thêm >>

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” class=”danh-muc”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ divider=”0″ margin=”0px 0px 0 0px” bg_color=”rgb(239, 208, 98)”]

[title text=”Kiến thức” color=”rgb(255, 255, 255)” size=”97″]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small” padding=”9px 12px 0px 0px” margin=”0px 0px 0 0px” align=”right” bg_color=”rgb(239, 208, 98)”]

Trần tộc | Việt SửTâm linh | Sức khỏe | N.thuật SốngLãnh đạo | Sách Video | Tổng hợp

[/col]

[/row]
[row class=”home-ht”]

[col span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_banner height=”480px” bg=”729″]

[/ux_banner]

[/col_inner]
[col_inner span=”9″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px -65px 0px”]

[blog_posts style=”default” type=”row” columns=”3″ columns__sm=”2″ columns__md=”3″ cat=”17″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt_length=”9″ image_height=”100px” image_hover=”zoom” text_align=”left”]

Xem thêm >>

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[title text=”Ban Lãnh Đạo” margin_bottom=”-10px” size=”85″]

[section bg_color=”rgb(40, 40, 40)” bg_overlay=”rgb(215, 32, 39)” dark=”true” padding=”15px”]

[ux_slider nav_pos=”outside” nav_style=”simple” bullets=”false” auto_slide=”false”]

[row h_align=”center” class=”banchaphanh”]

[col span=”4″ span__sm=”9″ margin=”0px 0px -65px 0px”]

[team_member img=”3293″ name=”Ông” title=”Chủ tịch Hội đồng” image_height=”100%” image_width=”78″ image_radius=”10″ text_size=”small”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -65px 0px”]

[team_member img=”3293″ name=”Ông Trần Vũ Công Sơn” title=”Phó Chủ tịch Thường trực” image_height=”100%” image_width=”78″ image_radius=”11″ text_size=”small”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”9″ margin=”0px 0px -65px 0px”]

[team_member img=”3293″ name=”Ông Trần Văn Luyện” image_height=”100%” image_width=”78″ image_radius=”12″ text_size=”small”]

[/team_member]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]

[/section]
[gap]