25 C
Hanoi
Thứ Bảy, Tháng Tám 13, 2022

HỘI ĐỒNG HỌ TRẦN VIỆT NAM

Hào khí Đông A muôn đời tỏa sáng

Home Văn hóa Lịch sử dòng họ Xây dựng dòng họ Trần Việt Nam đoàn kết, thống nhất

Xây dựng dòng họ Trần Việt Nam đoàn kết, thống nhất

(HĐHTVN)- Trả lời thư của nhiều bạn đọc hỏi về mục đích, tôn  chỉ hoạt động của tổ chức Hội đồng họ Trần (HĐHT) Việt Nam, Tòa soạn đăng toàn  văn Điều 2 (*) của Điều lệ Hội đồng họ Trần Việt Nam như sau:

HĐHT Việt Nam và HĐHT địa phương được thành lập nhằm tập hợp tất cả những người họ Trần có nguyện vọng tham gia hoạt động dòng họ để xây dựng dòng họ Trần Việt Nam đoàn kết, thống nhất, đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng người họ Trần trong toàn quốc. HĐHT có nhiệm vụ vận động, tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp để con cháu họ Trần tự hào, phát huy truyền thống Hào khí Đông A trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HĐHT là địa chỉ kết nối, giao lưu tình cảm, tìm hiểu lịch sử dòng họ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công tác, chiến đấu, sản xuất, kinh doanh và xây dựng cuộc sống gia đình.

HĐHT xây dựng trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

HĐHT hoạt động theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ Điều lệ của Hội đồng.

Trần Quyết Thắng

_________________

(*) Điều 2, Điều lệ Hội  đồng  Họ trần Việt  Nam

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN

Khai trương trụ sở và phòng họp trực tuyến Hội đồng họ Trần Việt Nam

(HĐHTVN) - Sáng ngày 24/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, lãnh đạo Hội đồng Họ Trần Việt Nam đã chính thức khai trương trụ...

THƯ CẢM ƠN

(HĐHTVN) - Với tinh thần “tương thân, tương ái”, sau một thời gian hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều tổ chức và cá nhân...

Những câu nói lưu danh sử sách của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn

Dưới thời nhà Trần, bộ óc thao lược, kiệt xuất của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn đã giúp quân, dân ta ba...

Ý KIẾN GẦN ĐÂY