Vua Trần Anh Tông 1293 - 1314

Vua Trần Anh Tông (1293 - 1314)

(HĐHTVN) - Trần Anh Tông hoàng đế (năm sinh: 1276 - năm mất: 1320; thời gian làm vua: 1293 - 1314) là vị vua trẻ tuổi, khi lên ngôi 23 tuổi, làm vua 21 năm. Ông là vị vua thứ tư của triều Trần. Trong thời gian làm vua, Trần Anh Tông vô cùng đề cai công trạng của các vị khai quốc công thần tài ba lỗi lạc có công lớn trong 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông. Trần Anh Tông cũng rất chú trọng kén chọn nhân tài, có nhiều cải cách trong trị quốc, bình thiên hạ, được đời sau ghi nhận công trạng.