Vua Trần Hiến Tông 1329 - 1341

Vua Trần Hiến Tông (1329 - 1341)

(HĐHTVN) - Vua Trần Hiến Tông là vị vua thứ sáu của triều Trần (năm sinh: 1319 - năm mất: 1341; thời gian làm vua: 1329 - 1341), vì lên ngôi vua lúc còn quá nhỏ tuổi, thời gian trị vì 13 năm, lại mất sớm khi mới 23 tuổi, nên thực chất chỉ là hư danh, vì trên thực tế triều đình lúc bấy giờ vẫn do thượng hoàng Trần Minh Tông quán xuyến.