Vua Trần Nghệ Tông 1370 - 1372

Vua Trần Nghệ Tông (1370 - 1372)

(HĐHTVN) - Trần Nghệ Tông (năm sinh: 1321 - năm mất: 1394; thời gian làm vua: 1370 - 1372) do triều chính loạn lạc nên ông phải ra tay dẹp loại, lấy lại vương triều, nhưng thời gian làm vua ngắn nên chưa có nhiều kinh nghiệm quản trị đất nước. Tuy có một số cải cách về đãi ngộ trọng thần, nhưng thiếu quyết đoán bảo vệ chủ quyền nên để quân Chiêm tấn tông cướp phá triều đình…