Vua Trần Dụ Tông 1341 - 1369

Vua Trần Dụ Tông (1341 - 1369)

(HĐHTVN) - Trần Dụ Tông là vị vua thứ bẩy của triều Trần (năm sinh: 1336 - năm mất: 1369; thời gian làm vua: 1341 - 1369), là một ông vua trẻ lên ngôi khi mới 6 tuổi, làm vua được 28 năm. Trong thời gian làm vua, vì mắc trứng vô sinh, sức khỏe yếu, nghĩ mình sẽ chết sớm, nên vua Trần Dụ Tông không chuyên tâm chuyện triều chính, thậm chí còn là ông vua gây ra nhiều tai tiếng, bị người đời coi là “vị hôn quân, vô đạo”…