Những phẩm chất làm nên sự vĩ đại của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Những phẩm chất làm nên sự vĩ đại của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông

(HĐHTVN) - Trần Nhân tông sinh năm 1258, lên ngôi vua năm 1278 (21 tuổi), mất năm 1308. Người ở ngôi vua 14 năm, làm Thái Thượng Hoàng 13 năm (kể cả 8 năm tu hành). Qua nghiên cứu lịch sử chúng ta thấy sự vĩ đại của Đức Phật Hoàng đối với đất nước và dân tộc Việt Nam được thể hiện qua những phẩm chất sau:
Những nơi lưu giữ xá lỵ của Phật hoàng Trần Nhân Tông
Những nơi lưu giữ xá lỵ của Phật hoàng Trần Nhân Tông
(HĐHTVN) - Đầu mùa Đông năm 1308, Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch và hóa Phật tại am Ngọa Vân, được xưng tôn hiệu là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm...
Vua Trần Nhân Tông 1279 - 1293
Vua Trần Nhân Tông (1279 - 1293)
(HĐHTVN) - Trần Nhân Tông (năm sinh: 1258 - năm mất: 1308; thời gian làm vua: 1279 - 1293), ông là vua thứ ba của triều Trần, là vị hoàng đế tiêu...
10 bài thơ mùa xuân của Trần Nhân Tông
10 bài thơ mùa xuân của Trần Nhân Tông
Xin giới thiệu 10 bài thơ xuân của Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Cư trần lạc Đạo
"Cư trần lạc Đạo"

(HĐTHTVN) - Bài thơ “Cư trần lạc Đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông (năm sinh: 1258 - năm mất: 1308), (thời gian làm Vua: 1279 - 1293) dường như diễn dịch chính cuộc đời Ngài, dung nạp đại Đạo mà Ngài tham ngộ được, cũng là giáo lý cho đệ tử, bá quan văn võ, bách tính lê dân và người đời nghìn năm sau học tập, tu luyện.

Vua Trần Nhân Tông với nền ngoại giao thời bình và những thông điệp cho hậu thế
Vua Trần Nhân Tông với nền ngoại giao thời bình và những thông điệp cho hậu thế

(HĐHTVN) - Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Tiến sỹ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phân tích về tư tưởng, phong cách ngoại giao của Phật Hoàng - Trần Nhân Tông (Thời gian làm Vua: 1279 - 1293) cả trong thời chiến và trong thời bình khi chống lại quân xâm lược Mông - Nguyên. Qua đó để lại nhiều thông điệp cho hậu thế.