Thiên nhiên trong “Khóa hư lục” của Trần Thái Tông

Thiên nhiên trong “Khóa hư lục” của Trần Thái Tông

(HĐHTVN) - Trần Thái Tông không chỉ được biết đến là vị vua đầu tiên của đời Trần, có công lớn trong công cuộc chấn hưng đất nước và chống giặc ngoại xâm, ông còn bỏ nhiều tâm sức trong nghiên cứu Phật học và để lại nhiều tác phẩm thiền luận xuất sắc, trong đó phải kể đến tác phẩm Khóa hư lục.
Vua Trần Thái Tông 1225 - 1258
Vua Trần Thái Tông (1225 - 1258)
(HĐHTVN) - Trần Thái Tông (năm sinh 1218 - năm mất 1277; thời gian làm vua: 1225 - 1258), là vua đầu tiên của triều Trần. Vương triều Trần kéo dài 175...
Vua Trần Thái Tông với tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm đời Trần
Vua Trần Thái Tông với tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm đời Trần
(HĐHTVN) - Xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Phước Đạt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh...