Vua Trần Thuận Tông 1388 - 1398

Vua Trần Thuận Tông (1388 - 1398)

(HĐTHTVN) - Trần Thuận Tông (năm sinh: 1377 - năm mất: 1398; thời gian làm vua: 1388 - 1398) là ông vua thứ 11 của triều Trần, ở ngôi vua 9 năm, nhưng chỉ là hư vị và sau một năm xuất theo đạo giáo thì bị chính bố vợ là Lê Quý Ly (Hồ Quý Ly) giết chết, thọ 22 tuổi, báo hiệu ngôi báu nhà Trần sắp mất.