Vua Trần Phế Đế 1377 - 1388

Vua Trần Phế Đế (1377 - 1388)

(HĐHTVN) - Trần Phế Đế (năm sinh: 1362 - năm mất: 1388; thời gian làm vua: 1377-1388) ông vua đời thứ 10 của họ Trần là người nhu nhược vô mưu, thụ động, không phát huy được truyền thống của tiền triều. Tuy nhiên, do thấy vị thế ngai vàng bị uy hiếp nên đã lập mưu chống giữ, nhưng không may bị bại lộ nên phải chịu chết thảm bởi chính bác ruột của mình (thượng hoàng Trần Nghệ Tông).